Tin tức

Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV

Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV
Ngày 20/4/2018 tại TP Hồ Chí Minh, Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (VNBAC) đã tổ chức Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây...

Tính hợp pháp của phòng thí nghiệm LAS-XD

Tính hợp pháp của phòng thí nghiệm LAS-XD
Tính hợp pháp của phòng thí nghiệm LAS-XD 498 Câu hỏi của bạn Trần Quốc Minh tại hòm thư quocminh@apoave.com.vn hỏi : Hiện nay tôi đang QLDA tại TPHCM, tôi đang xem xét để phê duyệt...

Phạm vi hoạt động của phòng LAS-XD

Phạm vi hoạt động của phòng LAS-XD
Câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Sơn tại hòm thư sonagnt@gmail.com hỏi : Căn cứ Công văn số 1064/BXD-KHCN ngày 18/08/1997 của Bộ Xây dựng về việc thoả thuận để Bộ GTVT tổ chức kiểm...

Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình quy định.

Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình quy định.
Công ty cổ phần Kiểm định IDICO -VINACONTROL có được kiểm định và cấp giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình cho các công trình do 1 trong 3 cổ đông sáng lập nêu trên...

Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
Ngày 06/02/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Theo quy định được nêu ở trên thì từ sau ngày 15/4/2013 khi Nghị định...

Các sai phạm của phòng LAS-XD khi Bộ Xây Dựng Thanh tra vừa qua 2012

Các sai phạm của phòng LAS-XD khi Bộ Xây Dựng Thanh tra vừa qua 2012
Một số phòng thí nghiệm thiếu chứng chỉ đào tạo của trưởng phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên, công nhân thí nghiệm (như LAS-XD 1004, LAS-XD 244, LAS-XD 525, LAS-XD 27, LAS-XD...

Thời gian tồn tại cho phép của mẫu bê tông là bao nhiêu ngày?

Thời gian tồn tại cho phép của mẫu bê tông là bao nhiêu ngày?
Công trình của tôi sau khi lấy mẫu bê tông cho hạng mục cọc khoan (mẫu trụ 150x150x150mm) thì ngưng thi công gần 06 tháng và đơn vị thi công không đem đi thí nghiệm ở tuổi 27 ngày theo...

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cát, đá và cách đánh giá đường kính cốt thép trong xây dựng.

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cát, đá và cách đánh giá đường kính cốt thép trong xây dựng.
Tôi đang thi công cho 2 công trình thuộc ngân sách nhà nước. Tôi có đem 2 mẫu cát, đá đi thí nghiệm ở 2 phòng LAS-XD khác nhau, 1 của tư nhân và 1 của Trung Tâm Kiểm Định thuộc Sở...

Nhà thầu giám sát có thể làm luôn thí nghiệm vật liệu hay không .

Nhà thầu giám sát có thể làm luôn thí nghiệm vật liệu hay không .
Trung tâm chúng tôi vừa làm Tư vấn giám sát vừa sử dụng phòng thí nghiệm của Trung tâm để thực hiện các thí nghiệm VLXD cung cấp cho nhà thầu có được không ?" Nhà thầu giám sát...

Lấy kết quả thí nghiệm xác định cường độ chịu nén tổ mẫu lập phương 02 viên để nghiệm thu .

Lấy kết quả thí nghiệm xác định cường độ chịu nén tổ mẫu lập phương 02 viên để nghiệm thu .
Đơn vị chúng tôi thực hiện công tác chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng cho một công trình trên địa bàn tỉnh An Giang. Cục Giám định trả lời về việc...

Cát xây dựng mô đun độ lớn bao nhiêu thì được sử dụng.

Cát xây dựng mô đun độ lớn bao nhiêu thì được sử dụng.
Theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 “Cốt liệu cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật” và tiêu chuẩn TCXD 127:1985 “Cát mịn để làm bêtông và vữa xây dựng. Cục Giám định trả lời...

Nhà thầu thi công xây dựng có thể tự thí nghiệm kiểm tra vật liệu công trình mình thi công.

Nhà thầu thi công xây dựng có thể tự thí nghiệm kiểm tra vật liệu công trình mình thi công.
Nhà thầu thi công xây dựng có thể tự thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình do...
Phản hồi của bạn