Thí nghiệm bêtông

1.- Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

2.- Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn

3.- Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén

4.- Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ co

5.- Bê tông - Phương pháp xác định khối lượng thể tích

6.- Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích

7.- Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ mài mòn

8.- Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ hút nước

9.- Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng riêng

10.- Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí

11.- Bê tông nặng - Phương pháp phân tích thành phần

12.- Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định tách vữa và độ tách nước

13.- Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích

14.- Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp vebe xác định độ cứng

15.- Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt

16.- Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo bảo dưỡng mẫu thử

17.- Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật

18.- Bê tông yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên

19.- Cát nghiền cho bê tông và vữa

20.- Bê tông nặng xác định cường độ bằng súng bật nẩy

21.- Bê tông và vữa xây dựng - PP xác định PH bằng máy đo PH

22.- Bê tông nặng - PP xác định cường độ lăng trụ và mo dun đàn hồi khi nén tĩnh

23.- Hỗn hợp bê tông nặng - phương pháp xác định thời gian đông kết phần 1

24.- Hỗn hợp bê tông nặng - phương pháp xác định thời gian đông kết phần 2

25.- Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - đánh giá và nghiệm thu phần 1

26.- Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - đánh giá và nghiệm thu phần 2

27.- Phụ gia hóa học cho bê tông phần 1

28.- Phụ gia hóa học cho bê tông phần 2

29.- Phụ gia hóa học cho bê tông phần 3

30.- Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa phần 1

31.- Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa phần 2

32.- Bê tông nặng - PP xác định không phá hủy kết hợp đo siêu âm và súng bật nẩy phần 1

33.- Bê tông nặng - PP xác định không phá hủy kết hợp đo siêu âm và súng bật nẩy phần 2

34.- Bê tông nặng - PP xác định không phá bằng vận tốc xung siêu âm phần 1

35.- Bê tông nặng - PP xác định không phá bằng vận tốc xung siêu âm phần 2

36.- Bê tông nặng - PP xác định không phá bằng vận tốc xung siêu âm phần 3

37.- Bê tông nặng - PP xác định không phá bằng vận tốc xung siêu âm phần 4

38.- Bê tông nặng - PP xác định không phá bằng vận tốc xung siêu âm phần 5

39.- Chỉ dẫn kỹ thuật bê tông sử dụng cát nghiền phần 1

40.- Chỉ dẫn kỹ thuật bê tông sử dụng cát nghiền phần 2

41.- Chỉ dẫn kỹ thuật bê tông sử dụng cát nghiền phần 3

Phản hồi của bạn